piano yamaha doi moi

san pham dan piano yamaha

KINH NGHIỆM Giới thiệu các dòng sản phẩm của Yamaha Piano

Yamaha W106
Serial:2559550 
Price: 65,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3A
Serial:3926679 
Price: 59,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U1H
Serial:  n/a
Price: 41,500,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3E
Serial:  n/a
Price: 38,405,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U1F
Serial:1133982 
Price: 35,500,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3H
Serial:  2085912
Price: 49,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX
Serial:  n/a
Price: 56,535,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX30A
Serial:  n/a
Price: 92,900,000 ₫
Xem: Kho Hà Nội

Yamaha W101
Serial:2389831 
Price: 62,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha F103
Serial:  379916
Price: 64,000,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U30A
Serial:  n/a
Price: 76,680,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3G
Serial:1001612  n/a
Price: 56,300,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha W106
Serial:2559502 
Price: 66,100,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3A
Serial:3706999
Price: 64,550,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3H Serial:2348317  n/a Price: 47,145,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U2G
Serial:732655  n/a
Price: 39,800,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

CÁC KÝ TỰ E, F, G ,H,…. Ở SAU U1, U2 , U3 ……CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Mỗi ký tự được coi là một Model và được hãng sản xuất vài năm sau đó chuyển sang các Model khác. Trong dòng sản phẩm truyền thống của Yamaha ( U1, U2,U3)  thì tiếp sau model  là “C” “D” là tuần tự thời gian đến các Model E F G H M và cuối cùng gần đây nhất không phải là Y hay Z mà lại là A. Mời tra bảng dưới đây để biết thời điểm sản xuất của từng Model

 

 

 

Tin được quan tâm