piano yamaha doi moi

san pham dan piano yamaha

Yamaha W106
Serial:2559550 
Price: 65,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3A
Serial:3926679 
Price: 59,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U1H
Serial:  n/a
Price: 41,500,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3E
Serial:  n/a
Price: 38,405,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U1F
Serial:1133982 
Price: 35,500,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3H
Serial:  2085912
Price: 49,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX
Serial:  n/a
Price: 56,535,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX30A
Serial:  n/a
Price: 92,900,000 ₫
Xem: Kho Hà Nội

Yamaha W101
Serial:2389831 
Price: 62,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha F103
Serial:  379916
Price: 64,000,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U30A
Serial:  n/a
Price: 76,680,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3G
Serial:1001612  n/a
Price: 56,300,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha W106
Serial:2559502 
Price: 66,100,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3A
Serial:3706999
Price: 64,550,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3H Serial:2348317  n/a Price: 47,145,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U2G
Serial:732655  n/a
Price: 39,800,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

 

Đặc Biệt: Chơi đàn Piano thật dễ dàng và thích thú với bộ nhạc thanh âm kèm theo từng bước một... qua mỗi bài học. Nếu có gì không hiểu bạn có thể nghe lại ban nhạc kèm theo đó để trao dồi khả năng cảm thụ và hoàn thành tốt bài học hơn.

TintucPiano xin phép được trích dẫn tài liệu của nhà Biên Soạn nổi tiếng : Lê Thị Hiền, nhà xuất bản: Mỹ Thuật.

 

 

Phụ lục:

Bài 01: NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN

BÀI 02: BÀN TAY PHẢI

BÀI 03: BÀN TAY TRÁI

BÀI 04: KHUÔNG NHẠC LỚN

BÀI 05: QUÃNG ÂM

BÀI 06: HỢP ÂM C TRƯỞNG

BÀI 07: NHỮNG NỐT A VÀ B

BÀI 08: NỐT MÓC ĐƠN

BÀI 09: VỊ TRÍ NỐT G

BÀI 10: ÂM GIAI TRƯỞNG

BÀI 11: NHỮNG PHÍM ĐEN

BÀI 12: NHỮNG NỐT D VÀ E

BÀI 13: THÊM NHỮNG NỐT MỚI

BÀI 14: KÝ HIỆU CÁC KHÓA

BÀI 15: PHẦN KẾT THÚC LỚN