piano yamaha doi moi

san pham dan piano yamaha

Yamaha W106
Serial:2559550 
Price: 65,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3A
Serial:3926679 
Price: 59,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U1H
Serial:  n/a
Price: 41,500,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3E
Serial:  n/a
Price: 38,405,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U1F
Serial:1133982 
Price: 35,500,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3H
Serial:  2085912
Price: 49,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX
Serial:  n/a
Price: 56,535,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX30A
Serial:  n/a
Price: 92,900,000 ₫
Xem: Kho Hà Nội

Yamaha W101
Serial:2389831 
Price: 62,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha F103
Serial:  379916
Price: 64,000,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U30A
Serial:  n/a
Price: 76,680,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3G
Serial:1001612  n/a
Price: 56,300,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha W106
Serial:2559502 
Price: 66,100,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3A
Serial:3706999
Price: 64,550,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3H Serial:2348317  n/a Price: 47,145,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U2G
Serial:732655  n/a
Price: 39,800,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Học Đàn Online

Đã đến lúc giới thiệu vài nốt mới, cao hơn trên bàn phím. Lùi lại tới vị trí G. Từ vị trí C, di chuyển bàn tay phải về phía bên phải trên bàn phím và đặt ngón cái của bạn lên đốt G, nắm phía trên nốt C giữa (nơi vẫn thường đặt ngón út).

Bạn đã học về cách ký âm, nhịp điệu, quảng âm và hợp âm chỉ sử dụng năm nốt ở vị trí C. Bây giờ hãy thêm vào 2 nốt mới - A và B. Chúng ta sẽ bắt đầu với nốt B sử dụng tay trái.

Cho đến lúc này, tay chúng ta mới chỉ chơi được những hàng nốt nhạc đơn giản. Trong bài này, bạn sẽ học đồng thời những nốt nhạc đồng thời bằng cả 2 tay.

Nếu đem chia đôi một nốt đen, ta sẽ có một nốt móc đơn. Nốt móc đơn trông giống một nốt đen nhưng có thêm một cái đuôi như cái cờ gắn vào đầu nốt.

Hai hoặc ba nốt chơi đồng thời lập thành một hợp âm, cấu tạo của các quãng âm. Hợp âm đầu tiên chúng ta chơi trên cây đàn Piano là hợp âm trưởng. Hợp âm C Trưởng là một hợp âm 3 nốt, cũng được gọi là một hợp âm đủ. Ba nốt của hợp âm đó là C, E, và G.

Ở các bài trước, bạn mới chỉ học chơi các nốt riêng 2 tay. Ở bài này đã đến lúc chúng ta thực hành cả 2 tay cùng lúc. Hai khuông Sol và khuông trầm (Fa) phối hợp với nhau tạo thành một khuông lớn với khuông Sol nằm trên, khuông Fa nằm dưới.

Các bài viết khác...

Trang 2 trong tổng số 4

2