piano yamaha doi moi

san pham dan piano yamaha

Yamaha W106
Serial:2559550 
Price: 65,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3A
Serial:3926679 
Price: 59,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U1H
Serial:  n/a
Price: 41,500,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3E
Serial:  n/a
Price: 38,405,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U1F
Serial:1133982 
Price: 35,500,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3H
Serial:  2085912
Price: 49,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX
Serial:  n/a
Price: 56,535,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX30A
Serial:  n/a
Price: 92,900,000 ₫
Xem: Kho Hà Nội

Yamaha W101
Serial:2389831 
Price: 62,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha F103
Serial:  379916
Price: 64,000,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U30A
Serial:  n/a
Price: 76,680,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3G
Serial:1001612  n/a
Price: 56,300,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha W106
Serial:2559502 
Price: 66,100,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3A
Serial:3706999
Price: 64,550,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3H Serial:2348317  n/a Price: 47,145,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U2G
Serial:732655  n/a
Price: 39,800,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Học Đàn Online

Trình độ thứ 4 chuyên chủ học đàn các nốt một móc. Phần này giúp bạn cũng biết được những dịp điệu mới, những kết hợp khác nhau của những tiết tấu, các nốt đàn xong, bàn tay vẫn giữ nguyên trên phím v.v.. công việc này đòi hỏi bạn cần một chút "chú ý liên tục" và căng thẳng hơn.

Từ trình độ thứ 2 trở đi, bạn sẽ sử dụng chìa khóa FA - chúng tôi chia việc học của bạn thành 2 phần. Bạn sẽ học sonh hành.

1. Một trang gồm các bài tập chí tính "máy móc" có mục đích làm cho các ngón tay mềm mại và những Bài học dùng để phát triển "tính máy móc" và cảm tính về nhịp điệu.

2. Một trang gồm những bài Giải trí, gồm những bản ca nhạc ngắn, dễ thuộc lòng. Tất cả những công việc này đều thích thú và có lợi cho bạn.

Methode Rose là thủ bản "gối đầu giường" cho các nhạc sinh cũng như các nhạc sư dùng làm bước khởi đầu để khai sơn phá thạch cho công trình nghệ thuật trình tấu nhạc trên phím Piano.

Tới trình độ ba thì các bài học đàn đã có phần hơi khó: trước hết ta sẽ tập đàn các nốt hơi khá cách xa nhau, nhất là các nốt đàn bên tay trái, rồi ta lần lượt sẽ học các dấu thăng, dấu chấm và dấu lặng.

Chúng ta cũng sẽ học riêng các chỗ trong bài học có chút khó. Những chỗ như vậy, chúng tôi sẽ vòng lại bằng các chấm chấm. Từ trình độ ba này trở đi, chúng tôi họa hoằn mới chỉ ra  vị trí các nốt nhạc thuộc gam gì.

Các chỗ có ghi số các ngón tay để cho biết vị trí của bàn tay và các ngón tay trên phím đàn.

Ngồi thẳng người giữa bàn phím đàn trước nốt Mi trung tâm, chân đạp thẳng, bàn tay thật mềm mại. Đặt hai bàn tay trên các phím đàn một cách tự nhiên, không cứng đơ, để sao cho đầu ngón Cái cùng nằm trên đường thằng với ngón Út.

Trang 4 trong tổng số 4

4
Tiếp theo
Cuối