piano yamaha doi moi

san pham dan piano yamaha

Yamaha W106
Serial:2559550 
Price: 65,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3A
Serial:3926679 
Price: 59,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U1H
Serial:  n/a
Price: 41,500,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3E
Serial:  n/a
Price: 38,405,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U1F
Serial:1133982 
Price: 35,500,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3H
Serial:  2085912
Price: 49,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX
Serial:  n/a
Price: 56,535,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX30A
Serial:  n/a
Price: 92,900,000 ₫
Xem: Kho Hà Nội

Yamaha W101
Serial:2389831 
Price: 62,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha F103
Serial:  379916
Price: 64,000,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U30A
Serial:  n/a
Price: 76,680,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3G
Serial:1001612  n/a
Price: 56,300,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha W106
Serial:2559502 
Price: 66,100,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3A
Serial:3706999
Price: 64,550,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3H Serial:2348317  n/a Price: 47,145,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U2G
Serial:732655  n/a
Price: 39,800,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Học Đàn Online

Đây là ba bài hát kết thúc của cuốn Chơi Piano Hiện Đại. Sự xếp đặt toàn bộ những bài học bạn đã học trong chương trình này, bao gồm cả phần kỹ thuật, các dấu nhấn, các sự chuyển đổi, những hợp âm rải và những điều khác nữa.

E, F, và G cho bàn tay phải. Nốt E được chơi hoặc với ngón số 5 của tay phải ở vị trí G, hoặc với ngón số 3 của bàn tay phải ở vị trí C, cao hơn một bát độ (8 nốt).

Nốt Thăng cao hơn nốt chính nữa cung. Nỗi khi bạn thấy một dấu thăng (#) nằm cạnh một nốt, hãy chơi phím ngay bên phải phím đó (bất kể là phím đen hay trắng).

Trong âm nhạc phổ thông có 12 dấu ký âm. Những ký âm này dựa trên 12 âm giai hưởng và những nốt chưa trong mỗi âm giao đó.

Trong khóa trầm (Fa), nốt D nằm trong khoảng của hàng kẻ phụ thứ nhất ở trên của khuông nhạc. Nốt E nằm trên hàng kẻ phụ thứ 2, phía trên khuông nhạc.

Âm giai trưởng là cách xây dựng một khối căn bản của âm nhạc. Một Âm Giai là cách sắp xếp các nốt theo một kiểu mẫu đặc biệt của những cung Nửa và cung Chẵn.

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 4

Bắt đầu
Lùi
1