piano yamaha doi moi

san pham dan piano yamaha

Yamaha W106
Serial:2559550 
Price: 65,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3A
Serial:3926679 
Price: 59,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U1H
Serial:  n/a
Price: 41,500,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3E
Serial:  n/a
Price: 38,405,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U1F
Serial:1133982 
Price: 35,500,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3H
Serial:  2085912
Price: 49,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX
Serial:  n/a
Price: 56,535,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX30A
Serial:  n/a
Price: 92,900,000 ₫
Xem: Kho Hà Nội

Yamaha W101
Serial:2389831 
Price: 62,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha F103
Serial:  379916
Price: 64,000,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U30A
Serial:  n/a
Price: 76,680,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3G
Serial:1001612  n/a
Price: 56,300,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha W106
Serial:2559502 
Price: 66,100,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3A
Serial:3706999
Price: 64,550,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3H Serial:2348317  n/a Price: 47,145,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U2G
Serial:732655  n/a
Price: 39,800,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

ĐÀN PIANO KHÁC

Thông số:

Hãng:
Kawai
Model:
606SPO
Key:
88
Pedals:
03
Size:
115 x 152 x 66
Weight:
186kg
Date:
2004

Thông số:

Hãng:
Ballindamm
Model:
B123
Key:
88
Pedals:
03
Size:
127 x 152 x 66
Weight:
236kg
Date:
1984

Thông số:

Hãng:
Kawai
Model:
BL71
Key:
88
Pedals:
03
Size:
131 x 152 x 66
Weight:
236kg
Date:
1982

Thông số:

Hãng:
Kawai
Model:
804E
Key:
88
Pedals:
03
Size:
114 x 148 x 59
Weight:
205kg
Date:
1989

Thông số:

Hãng:
Kawai
Model:
KL603
Key:
88
Pedals:
03
Size:
111 x 150 x 61
Weight:
201kg
Date:
1981

Thông số:

Hãng:
Kawai
Model:
KL51WI
Key:
88
Pedals:
03
Size:
111 x 146 x 59
Weight:
200kg
Date:
1991

Thông số:

Hãng:
Kawai
Model:
SA65B
Key:
88
Pedals:
03
Size:
125 x 151 x 61
Weight:
230kg
Date:
1984

Thông số:

Hãng:
Kawai
Model:
502F
Key:
88
Pedals:
03
Size:
106 x 147 x 61
Weight:
182kg
Date:
1994

Thông số:

Hãng:
Kawai
Model:
KI65F
Key:
88
Pedals:
03
Size:
115 x 151 x 60
Weight:
200kg
Date:
2005

Thông số:

Hãng:
Kawai
Model:
CS-14W
Key:
88
Pedals:
03
Size:
114 x 148 x 57
Weight:
200kg
Date:
2003

Thông số:

Hãng:
Kawai
Model:
K-50CS
Key:
88
Pedals:
03
Size:
125 x 153 x 59
Weight:
223kg
Date:
2000

Thông số:

Hãng:
Kawai
Model:
US6LE
Key:
88
Pedals:
03
Size:
131 x 153 x 65
Weight:
254kg
Date:
1990

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 2

Bắt đầu
Lùi
1

TOP 05 Phổ Biến